Vilkår

Det er noen Internett-regler som gjestene våre må følge når de bruker dette nettstedet, så vi ber deg lese denne brukeravtalen nøye. Ansvarsfraskivelsene og -begresningene er spesielt viktige, siden bruken av dette nettstedet forutsetter at du godtar disse vilkårene. Takk.

Avtale

Eierskap til åndsverk: grafikk, illustrasjoner, lyd og video: opphavsrett. Honda Motor Europe Limited har opphavsrett til all informasjon og alle illustrasjoner på dette nettstedet. Du kan kopiere bilder fra dette nettstedet til datamaskinen for personlig bruk, men du kan ikke bruke noen elementer fra nettstedet, inkludert bilder, på ditt eget nettsted eller i andre offentlige eller kommersielle sammenhenger. Det betyr at du ikke kan publisere eller videredistribuere noen deler av nettstedet med mindre du har lisens til produktene våre. Hvis du vil opprette koblinger til nettstedet vårt, er det greit, men vi ber deg om ikke å bruke grafikkene våre på ditt eget nettsted uten skriftlig tillatelse. Unntatt til egen personlig bruk kan du ikke bruke noe materiale herfra uten skriftlig tillatelse. Omvendt konstruksjon, demontering og annen konvertering av materialet til en annen form er ikke tillatt.

Alt av tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, illustrasjoner og datakoder (med samlebetegnelsen "innhold"), inkludert, men ikke begrenset til, design, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, "utseende og utforming" og struktur for slikt innhold, som finnes på nettstedet, eies av Honda og er beskyttet av lover for handel, opphavsrett, patent og varemerker, samt andre eierrettigheter for åndsverk og lover om uredelig konkurranse.

Med mindre noe annet er spesifisert, eies alle varemerker som brukes på dette nettstedet, av Honda Motor Europe Limited eller våre forretningspartnere.

Ansvarsfraskrivelse

Verken Honda (HME) eller dets datterselskaper, eller andre parter som har bidratt til å utvikle, skape, produsere eller levere materialet og informasjonen på dette nettstedet, er ansvarlige for eventuelle skader relatert til din bruk eller feilaktige bruk av nettstedet.

Vi har som mål å sørge for at våre nettsteder kan nås med så mange Internett-tilkoblingsmetoder som mulig, men dette vil av og til ikke være mulig. Du finner mer informasjon om systemene vi støtter, på www.honda.no

Til tross for at vi gjør vårt beste, kan noen få detaljer på nettstedet av og til være unøyaktige. Vi kan forsikre deg om at vi retter opp disse feilene så snart vi blir oppmerksomme på dem, men dobbeltsjekk opplysningene før du bruker informasjonen til å vurdere en handling eller et kjøp. Spesielt prisinformasjon bør alltid sjekkes med en autorisert Honda-forhandler.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge), Postboks 1534, N-3007 Drammen, Organisasjonsnummer: 982730384