Modelsammenligninger

Drivstoff

Girkasse

Pris: €XX,XXXX
Pris: €XX,XXXX
Pris:€XX,XXXX
  • Skriv ut
  • Standard
  • OTilvalg
  • -Ikke tilgjengelig

° En liste over kompatible telefoner finner du på www.hondahandsfree.com

Δ Bruk alltid den anbefalte USB-flashminneenheten. Noen USB-minnepinner vil kanskje ikke fungere i denne lydenheten.

Drivstofforbruk: Denne testen er laget for å gi en indikasjon om drivstofforbruk under kjøring.

*Maksimale tilhengervekter: Disse er basert på bilens evne til å starte opptil en 12 % helling ved havnivå når to passasjerer på 75 kg hver sitter i bilen. Ved høydenivåer over 1500 m kan motorytelsen synke og taueevnen blir redusert. Tilleggsvekt, som ekstra passasjerer eller bagasje, må også trekkes fra den maksimale tauede vekten.